Marraskuussa 2021, Global Carbon Project julkaisi sen Globaali hiilibudjetti 2021 joka päätteli:

  • Maailman keskimääräinen CO:n pitoisuus2 ilmakehässä nousi noin 277 miljoonasosasta (ppm) vuosina 1750–414 ppm vuonna 2020 (49 %)
  • Vuonna 2020 globaali CO2 fossiilisten polttoaineiden päästöt olivat 34.8 GtCO2, laskua 5.4 % 36.7 GtCO:sta2 vuonna 2019.
  • Vuodelle 2021 globaali CO2 Fossiilisten polttoaineiden päästöjen ennustetaan kasvavan 4.9 % 36.4 GtCO:iin2, joka on noin 0.8 % vuoden 2019 tason alapuolella. (Vuoden 2021 kasvu 1.6 GtCO2 on samanlainen kuin vuonna 2010 havaittu kasvu vuosien 2008–2009 maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen: 1.7 GtCO2 tai 5.5 % vuoden 2009 tason yläpuolella.)

Global fossil CO2 Vuonna 2021 päästöjen odotetaan palautuvan lähelle COVIDia edeltävää tasoa ennennäkemättömän pudotuksen jälkeen vuonna 2020. Hiilen ja kaasun käytön päästöjen odotetaan kasvavan vuonna 2021 enemmän kuin vuonna 2020, mutta öljynkäytön päästöt jäävät alle vuoden 2019 tason.

Ennätysvähennys vuonna 2020 oli 1.9 miljardia tonnia hiilidioksidia2 (GtCO2) [-5.4 %], alkaen 36.7 GtCO2 vuonna 2019 34.8 GtCO:han2 vuonna 2020. Päästöjen ennustetaan kasvavan 4.9 % (4.1 % - 5.7 %) vuonna 2021 36.4 GtCO:iin2. Globaalit päästöt vuonna 2021 jäävät noin 0.8 % alle vuoden 2019 tason. Vuoden 2021 kasvu 1.6 GtCO2 on samanlainen kuin vuonna 2010 havaittu kasvu vuosien 2008–2009 maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen (1.7 GtCO2; 5.5 % vuoden 2009 tasosta).

 

Vuosittainen globaali CO2 päästöt

 

Vuosittainen maailmanlaajuinen CO2 Päästöt
(2011 - 2021)*

Vuoden 2021 maailmanlaajuinen hiilibudjetti (marraskuu 2021)

1 gigatonni (Gt) = 1 miljardi tonnia


Vuosi

Fossiili
Polttoaine* (Gt)

Maankäyttö
Muutos (Gt)

Yhteensä* (Gt)
2021  36.4 *    
2020 34.8 3.2 38.0
2019 36.7 3.8 40.5
2018 36.6 3.9 40.5
2017 35.9 3.7 39.6
2016 35.5 3.7 39.2
2015 35.5 4.8 40.3
2014 35.5 4.6 40.1
2013 35.3
4.3 39.6
2012 35.0 4.7 39.7
2011 34.5 4.8 39.3

Lähdetiedot Global Carbon Project 2021:stä (ICOS:n kautta):
tietojen täydennys + globaalit tiedot (.xlsx) + kansalliset päästöt (.xlsx)

*HUOM: (1) GtCO:n arvot2 yllä olevassa taulukossa laskettiin CO2.Earth kertomalla linkitetyn Excel-datatiedoston hiilidioksidipäästöt luvulla 3.664 ja lisäämällä fossiilisten polttoaineiden ja maankäytön muutoksen aiheuttamat päästöt kokonaispäästöjen määrittämiseksi

(2) Fossiilisten polttoaineiden päästöt eivät sisällä sementin karbonoinnin nieluja

(3) Fossiilisten polttoaineiden maailmanlaajuiset päästöt vuodelle 2021 on ennustettu

 

Globaali hiilibudjetti 2021

Alla olevat tiedot sisältävät yhteenvedon kaikista ihmisen aiheuttamista hiilidioksidin lähteistä2 päästöt ja globaalit nielut (missä CO2 menee). Luvut edustavat yhden vuosikymmenen (2011–2020) vuosittaista keskiarvoa. Tiedot on julkaistu 5 Globaali hiilibudjetti 2021 mennessä Global Carbon Project.

Global CO2 ihmisen toiminnasta aiheutuvat päästöt

Suurin osa ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä2 ilmakehään ovat peräisin fossiilisten polttoaineiden polttamisesta, joita oli pitkään varastoitunut maankuoreen. Pieni osa fossiilisten polttoaineiden kokonaismäärästä on peräisin uudesta sementin käytöstä. 

kuva: fossiilisten polttoaineiden päästöt pinosta

89%

34.8 GtCO2/ v

 

Fossiilisten polttoaineiden päästöt

kuva: raivattu maapala 

11%

4.1 GtCO2/ v

 

Maankäytön muutoksen aiheuttamat päästöt

(lähinnä metsien hävittäminen)

 

Missä CO2 päästöt menevät

Vuodesta 2011 vuoteen 2020 noin 55 prosenttia maailman päästöistä absorboitui maan biosfääriin ja valtameriin. Loput lisättiin CO:hen2 joka kerääntyy ilmakehään. Tämä kerääntyminen on havaittu CO:n jatkuvana lisääntymisenä2 pitoisuudet ilmakehässä.

kuva: sininen taivas ja kevyitä pilviä

48%

18.6 GtCO2/ v

Tunnelma

kuva: metsän kerros

29%

11.2 GtCO2/ v

Kasvillisuus ja maaperät

(maan biosfääri)

kuva: valtameren pinta

26%

10.2 GtCO2/ v

Oceans

(maan biosfääri)

 

Budjetin tasapainottaminen

Yllä olevat globaalit hiilibudjettiluvut ovat parhaita saatavilla olevia tieteellisiä määritelmiä niiden raportoinnin aikaan. Tiedemiehet raportoivat myös 3 %:n epätasapainosta (-1.0 GtCO2/v) maailmanlaajuisten lähteiden ja nielujen arvioiden välillä. Katso tietojen kuvauspaperi, Global Carbon Budget 2021, Friedlingstein et al saadaksesi tietoa tiedon raportointimenetelmistä ja epävarmuustekijöistä. 

kuva: fossiilisten polttoaineiden päästöt pinosta

3%

-1.0 GtCO2/ v

Epätasapaino

(kaikki nielut vs. kaikki lähteet)

 

 

Tietoja Global Carbon Projectista

Global Carbon Project ja sen kumppanit tarjoavat vuosittain tieteellisiä arvioita CO:sta2 ihmisen toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden uudelleenjakautuminen ilmakehään, valtameriin ja maan biosfääriin muuttuvassa ilmastossa. Arvioinnit tukevat globaalin hiilikierron ymmärtämistä, ilmastokriisin vastatoimien kehittämistä ja ilmastonmuutosten ennakointia.

GCP:n arvioinnit ja tiedot osoittavat maailmanlaajuisen hiilibudjetin viisi pääkomponenttia: fossiilinen hiilidioksidi2 päästöt (mukaan lukien sementin tuotanto); maankäytön muuttaminen (pääasiassa metsien hävittäminen); valtamerten nielut, maanpäälliset nielut ja ilmakehän kerääntyminen. Nämä arvioinnit tarjoavat myös parhaan saatavilla olevan kvantifioinnin ihmisperäisten päästöjen ja ilmakehän, valtamerten ja maan biosfäärin muutosten välisestä epätasapainosta.

 

 

 

 

Linkit

 

Global Carbon Project (Marraskuu 2021) Globaali hiilibudjetti 2021

Carbon Brief (Marraskuu 2021) Global CO2 päästöt ovat pysyneet ennallaan jo vuosikymmenen ajan, uudet tiedot paljastavat

IEA (Maaliskuu 2021) Globaali energiakatsaus: CO2 päästöt vuonna 2020

Hiilimonitori Uusimmat CO2 päästöjen vaihtelu (päivitetään kuukausittain)

Climate Action Tracker (Lokakuu 2021) Lehdistötiedote: Edistyminen viivästyy päästöjen rajoittamisessa 1.5 asteeseen, mutta nopea muutos on mahdollinen

Climate Action Tracker (Lokakuu 2021) Ilmastotoimien tila 2021 (raportti)

CO2 kontekstissa (2020) Foley: 3 tärkeintä ilmastokaaviota [Web]

GCP  2015 globaali hiilibudjetista kohokohtia (compact)

CDIAC  Data for Global Carbon Project (kaikki vuotta) [2015 .xlxs]

CDIAC  TIEDOT: Globaali CO2 päästöt 1751-2011 [Tiedostojen] [lisää]

ESSD  Liittyvät artikkelit ja linkit

ESSD  Le Quéré et al. | Global Carbon Budget 2015 [. Pdf]

 

ICOS verkko Linkit kaikkiin Global Carbon Projectin vuosijulkaisuihin  

 

UNEP Emissions Gap Reports

 

"Emissions Gap Report 2021 osoittaa, että uudet kansalliset ilmastolupaukset yhdistettynä muihin hillitsemistoimiin saavat maailman raiteilleen 2.7°C:n globaalin lämpötilan nousun vuosisadan loppuun mennessä. Se on selvästi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita korkeampi. johtaisi katastrofaalisiin muutoksiin maapallon ilmastossa. Jotta ilmaston lämpeneminen pysyisi alle 1.5 asteessa tällä vuosisadalla, mikä on Pariisin sopimuksen tavoite, maailman on puolitettava vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt seuraavien kahdeksan vuoden aikana."  

--UNEP Emissions Gap Report 2021 (Verkkosivusto: 26)

 

"Uusimman UNEP:n päästövajeraportin mukaan uudet ja päivitetyt kansallisesti määritetyt maksut vähentävät vain 7.5 prosenttia vuoden 2030 ennustetuista päästöistä, kun taas 55 prosenttia tarvitaan Pariisin 1.5 °C:n tavoitteen saavuttamiseen."

--UNEP Lehdistötiedote (Verkkosivusto: 26)

 

UNEP verkko  2021 Päästövajeraportti

UNEP pdf  Lataa koko raportti: 2021 Emissions gap -raportti

UNEP verkko  Lehdistötiedote (lokakuu 2021) Päivitetyt ilmastositoumukset ennen COP26:ta jäävät kaukana...

 

Tietoja UNEP:stä

YK:n ympäristöohjelma (UNEP) asettaa kestävän kehityksen ympäristöagendan YK:n järjestelmässä ja toimii arvovaltaisena globaalin ympäristön puolestapuhujana.

UNEP tekee yhteistyötä 193 jäsenvaltion, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja muiden suurten ryhmien ja sidosryhmien kanssa. UNEP:n päämaja on Nairobissa Keniassa.

Lisää UNEP:stä

 

Net Zero Tracker

Net Zero Tracker (NZT) kerää tietoa nettonollatavoitteista ja lupauksista kansoilta, osavaltioilta ja alueilta, kaupungeilta ja yrityksiltä. Se raportoi tekijöistä, jotka osoittavat kokonaisuuksien rehellisyyden ja vakavuuden leikata nettopäästöt nollaan. Net Zero Trackeria ylläpitää Energia- ja ilmastoyksikkö (UK) ja yhteistyökumppanit. 

NZT verkko Etusivu
ECIU verkko 2021 Scorecard (Net nollapäästökilpailu 2021) Scorecard

Maat

NZT interaktiivinen web-kartta Analyysi maittain (klikkaa maata kartalla ja TUTUSTU LISÄÄ)
NZT verkko  Kanada - Sitoumusten analyysi (esimerkki yhdestä maasta)
NZT XLSX  Tiedot maittain
NZT verkko  G20-maat - Netto-nolla-arvio

Yritykset  2000 suurinta julkisesti noteerattua yritystä

NZT verkko  Yritysten taulukko
NZT XLSX  Companeis tiedot 
NZT verkko  Walmart – Päästötavoitteen analyysi (esimerkki yhdestä yrityksestä)

liittyvä

UNEP pdf Emissions Gap Report 2021 -raportista Nollataan nettonollalle